Tukihenkilötyö

Noora Nisula Oy tukitapaamiset

Tukihenkilötyö toteutetaan tapaamisilla kasvokkain koronarajoitukset huomioiden.

Ammatillinen tukihenkilötyö on lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon tai sijaishuollon aikainen tukitoimi tai SHL:n mukainen tukitoimi lapsille ja nuorille, joilla on pulmia keskeisillä elämän osa-alueilla – kotona, koulussa ja/tai vapaa-aikana. Erityistason ammatillinen tukihenkilötyö on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, joilla on jokin omaan toimintakykyyn vaikuttava erityishaaste (neuropsykiatriset haasteet, psyykkisen voinnin pulmat, päihdeongelma tms.) ja/tai erityisen haastava perhetilanne.


Ammatillinen tukihenkilötyö on toiminnallista tekemistä sekä luottamuksellisia ja avoimia keskusteluja lapsen/nuoren elämään liittyen sisältäen myös tiivistä yhteistyötä lapsen läheisten kanssa. Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Työskentelyn yleistavoitteena on tukea lapsen itsetuntoa ja yksilöllistä kehitystä, saada muutosta mahdolliseen ei-toivottuun käyttäytymiseen ja mahdollistaa lapselle/nuorelle erityishaasteista huolimatta voimaannuttavia kokemuksia, toimivia sosiaalisia suhteita sekä esimerkiksi tukea ja motivoida tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen piiriin. Tukihenkilö voi myös tukea ja vahvistaa vanhemman/vanhempien tai muiden lapsesta huolta pitävien aikuisten kasvatustyötä.


Ammatillista tukihenkilötyötä voidaan toteuttaa myös erityisesti esimerkiksi itsenäistyvän nuoren elämänhallinnan ja itsenäisen asumisen tukena.
Ammatillinen tukihenkilö valitaan aina lapsen/nuoren erityiset tarpeet sekä perheen kokonaistilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö suunnitellaan yksilöllisesti kuhunkin tarpeeseen.


Työvälineenä sosiaalipedagoginen hevostoiminta:
Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa hevosen kuntouttavia ominaisuuksia hyödynnetään suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Toiminta voi pitää sisällään esimerkiksi hevosten hoitamista ja tallitöitä, hevosten käsittelyn harjoittelemista, ratsastusta sekä toiminnan lomassa nousevista tunteista ja ajatuksista keskustelua. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii sinulle, jos haluat kehittää sosiaalisia taitojasi tai vahvistaa itseluottamustasi ja itsetuntemustasi. Muita tyypillisiä hevostoiminnan tavoitteita ovat mielialan kohentuminen, itsesäätelyn paraneminen tai arjenhallintataitojen ja toimintakyvyn vahvistuminen. Myös koulutyöt onnistuvat taliympäristössä toteutettuina.

Mitä on?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka tähtää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Toiminnassa hyödynnetään hevosen ja hevostalliyhteisön kuntouttavia ominaisuuksia. Tärkeitä periaatteita ovat sosiaalipedagogiikan teoriasta nousevat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka onnistumista tukee se, että talliyhteisö toimii sosiaalipedagogisen ajatusmaailman mukaisesti. Syrjäytymistä ennaltaehkäisevän työn lisäksi hevostoimintaa voidaan hyödyntää korjaavaan ja kuntouttavaan työhön.

Toiminta perustuu asiakkaan osallisuuteen ja asioiden oivaltamiseen oman toiminnan kautta. Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa huomaamaan asioita, joista myös ihmisen oma hyvinvointi koostuu (esim. puhtaus, sosiaaliset suhteet, riittävä liikunta ja lepo). Hevostallin normaalit tehtävät, kuten hevosten hoito, ruokinta ja ratsastaminen mahdollistavat monien taitojen oppimisen ja oivallusten tekemisen.

Aito kohtaaminen ja talliyhteisössä hyväksytyksi tuleminen voimauttavat, ja kontaktin luominen isoon eläimeen kasvattaa itseluottamusta ja rohkeutta.

Tukitapaamiset sisältävät kyydit tuettavalle tapaamiseen ja kotiin. Välipalat tapaamisilla. Hevosten ja talliympäristön hyödyntämisen tapaamisiin. Yhteistyön vanhempien, koulun ja hoitavan henkilöstön kanssa.


Tiedustelut p.050 432 8009 / Noora Helve

Sosionomi AMK

Master-ratsastuksenopettaja

Ammattivalmentaja

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja

%d bloggaajaa tykkää tästä: