SOSIAALIALANPALVELUT

Palvelusta riippuen asiakassuhde etenee ensitapaamisen ja kartoituksen kautta suunnitelmaan. Asiakkaalla itsellään on suuri rooli vaikuttajana suunnitelman tekoon. Toiminnassamme on käytössä ratkaisukeskeinen työote. Hyödynnämme asiakkaan sekä meidän omia verkostojamme ja asiantuntijoita monipuolisesti. Pyrimme sitouttamaan asiakkaan työskentelyyn yhteisöllisyyden ja elämyksellisyyden kautta, ja näin lisäämään hänen motivaatiotaan auttaa itse itseään. 

Tukiperhetoiminta

Tukiperhe tukee lasta ja hänen perhettään konkreettisesti silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja kun perheeltä puuttuvat sukulaisten ja ystävien muodostamat luonnolliset, auttavat tukiverkot. Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Lapsi saa olla osallinen tukiperheen normaalissa arjessa. Tarkoituksena on tukea lapsen psyykkistä hyvinvointia ja ikätasoista toimintakykyä.

Tukiperhetoiminnassa tuettava osallistuu normaaliin arkielämään tukiperheessä ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi viikonloppuisin tai sovittaessa pidempää, kuten loman aikana.

Lue täältä lisää siitä, mitä on tukiperhetoiminta juuri Noora Nisula Oy:lla!

Tukihenkilö

Sosiaalipalveluna voidaan järjestää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tukihenkilö. Tukihenkilö helpottaa perheen kuormitusta tukemalla arjen sujumista, viettämällä aikaa lapsen tai lasten kanssa, viemällä lasta harrastuksiin, innostamalla ja tukemalla esimerkiksi koulunkäynnissä tai itsenäiseen elämään siirtymisessä. Tukihenkilö voi myös auttaa perheenjäseniä hakemaan sosiaaliturvaetuuksia ja vahvistaa heidän voimavarojaan navigoida palvelujärjestelmässä.

Tukihenkilötoiminnassa tuettava ja tukihenkilö tapaavat tuettavan omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen ja harrastuksen merkeissä. Yhteydenpidon säännöllisyys ja kesto määrittyvät tuettavan tarpeiden perusteella.

Lue täältä lisää!

Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Perhetyö tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Tavoitteena on tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksena on:

  • tukea vanhemmuutta
  • ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjata kodin arjen ja arkirutiinien hallinnassa
  • vahvistaa perheen toimintakykyä
  • tukea perheen vuorovaikutustaitoja
  • tukea perheen sosiaalisten verkostojen laajentumista

Perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu ihmisen ja hevosen vuorovaikutukseen talliyhteisössä. Pääelementtinä ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys hevosen ollessa keskiössä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka tapahtuu aikuisten ohjaamana ja ennalta suunniteltuna. Tehtävänä on tukea asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii sinulle, jos haluat kehittää sosiaalisia taitojasi tai vahvistaa itseluottamustasi ja itsetuntemustasi. Muita tyypillisiä hevostoiminnan tavoitteita ovat mielialan kohentuminen, itsesäätelyn paraneminen tai arjenhallintataitojen ja toimintakyvyn vahvistuminen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: